Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

 
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Wim Imthorn
Bertram Haarhuis
Rai Miltenburg
Florien Scholten
Morgen jarig:
Joep van Ham
Huub Hendriks
Leden / Opzeggen / Wijzigen
Voor het wijzigen van het lidmaatschap zijn onderstaande opties mogelijk:
  • lidmaatschap omzetten naar ''niet voetballend lid'' (€ 42,50)
  • lidmaatschap omzetten naar ''vrijwilliger'' (vrijwillige bijdrage € 15)
  • lidmaatschap omzetten naar ''donateur'' (vanaf € 25)
  • lidmaatschap opzeggen  
Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de volgende spelregels:
  • Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd of gewijzigd met dit formulier: opzeggen / wijzigen lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig voetbalseizoen en dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
  • Indien een lid niet voor 31 mei zijn lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd, wordt voor het nieuwe voetbalseizoen het volledige contributiebedrag weer in rekening gebracht. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 jaar doorloopt. 
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele voetbalseizoen verschuldigd; er is geen restitutie mogelijk.
  • Na ontvangst opzegformulier wordt gekeken of u geen financiële (of andere) verplichtingen meer heeft ten opzichte van de vereniging en de ledenadministratie laat daarmee ook de door u verleende machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld vervallen. 
  • Overige opzeggingen bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers zijn beslist onvoldoende en worden dan ook niet als opzegging geaccepteerd.
Voor NAW-wijziging graag een email naar ledenadministratie@zwaluwvfc.nl