Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

 
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Bram Holtgrefe
Britt Lommers
Dries Conen
Maciej Sawko
Morgen jarig:
Geen jarigen morgen
Leden / Contributie
In de algemene ledenvergadering van december 2012 is het besluit genomen om de contributie vanaf het seizoen 2013-2014 jaarlijks te verhogen met het per 1 juli laatst bekende, door CBS gepubliceerde, consumptieprijs jaarindexcijfer. Per 1 juli 2017 is dit 1,1%. Hieronder staan de contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018. Vanaf medio juli zal de incasso van de contributie plaatsvinden. 
 
Categorie
Geboortejaar
Bedrag
Senioren 1900 - 1998 € 183,50
Jeugd onder 19 1999 - 2000 € 137,00
Jeugd onder 17 2001 - 2002 € 137,00
Jeugd onder 15 2003 - 2004 € 137,00
Jeugd onder 13  2005 - 2006 € 121,50
Jeugd onder 11 2007 - 2008 € 121,50
Jeugd onder 9 2009 - 2010 € 121,50
Jeugd onder 7 (mini's) 2011 - 2012 €  74,00
Categorie
Aanvullende info
Bedrag
Kledingplan (muv mini's) in bruikleen  €  14,40
Inschrijfgeld éénmalig €  10,00
KNVB kosten jaarlijks (in contributie) €  15,00
Niet voetballende leden steunend bondslid €  42,50
Ereleden ereleden €   --,--
Vrijwilligers vrijwillige bijdrage (KNVB kosten) €  15,00
Donateurs minimaal €  25,00
 
Incasso contributie vanaf april 2014 S€PA 

Met de komst van één Europese betaalmarkt (SEPA) wordt de Nederlandse incasso vervangen door de (Europese) Euro-incasso. De eerder afgegeven en getekende machtigingen aan Zwaluw VFC blijven rechtsgeldig, u hoeft niets te doen! Vóór het incasseren van de contributie stuurt Zwaluw VFC u een pre-notificatie factuur, waarin de exacte datum van incasso staat vermeld, alsmede ons incassanten ID: NL41ZZZ402152890000 en uw machtigingskenmerk wat begint met BBJG222.
 
Alternatief lidmaatschap

Tijdens de ALV van december 2015 is door de leden gekozen voor volledig lidmaatschap voor alle spelers met als enige uitzondering de spelers die studeren in het buitenland. Door deze beslissing zijn enkele (trouwe) leden genoodzaakt te stoppen met voetballen bij Zwaluw VFC. Sommige elftallen zijn veel tijd en energie kwijt in organisatie van spelersaantallen.
 
Tijdens de buitengewone ALV van 22 maart 2017 heeft CVZ een voorstel gedaan voor een alternatief lidmaatschap omdat is gebleken dat hier behoefte aan is. Dit voorstel is tweeledig; het betreft een aangepaste contributie voor reservespelers en een regeling omtrent restitutie van contributie in geval van blessureleed.
 
Voorwaarden:
 • Elk seniorenelftal van Zwaluw V.F.C. heeft 15 spelers met volledig lidmaatschap, aangevuld met maximaal 5 spelers met een alternatief lidmaatschap;
 • De leider is medeverantwoordelijk en is contactpersoon en aanspreekpunt van CVZ;
 • De regeling geldt alleen voor senioren en niet-selectiespelers.
Eisen CVZ igv reservespeler:
 • Een reservespeler geeft voor aanvang van het seizoen aan, met gegronde reden, dat hij in aanmerking wil komen voor het alternatief lidmaatschap;
 • CVZ beslist en borgt;
 • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap speelt maximaal 6 wedstrijden gedurende het seizoen;
 • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap betaalt € 60,00 aan contributie per seizoen. 
Eisen CVZ igv blessures:
 • Speler informeert CVZ;
 • Speler wordt gezien door fysiotherapeut;
 • CVZ beslist en borgt;
 • Bij langdurig blessureleed, 6 maanden, vervalt volledig lidmaatschap en vindt restitutie plaats;
 • Zwaluw V.F.C. speelt geen actieve rol in revalidatie en herstel. 
Het nieuwe alternatieve lidmaatschap is tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op woensdag 22 maart 2017 door de leden aangenomen.
 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gesteld via CVZ@zwaluwvfc.nl