Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

 
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Wim Imthorn
Bertram Haarhuis
Rai Miltenburg
Florien Scholten
Morgen jarig:
Joep van Ham
Huub Hendriks
Historie Zwaluw VFC

 
In den beginne

Voetbal was nog gewoon voetbal. We hebben het over het jaar 1931. Overal werd er toen voetbal gespeeld. In Vught waren de Bossche verenigingen B.V.V. en Wilhelmina actief. B.V.V. speelde op de Kampdijklaan en Wilhelmina aan de Taalstraat ter hoogte van ‘Huisje ten Halve’. De namen Wilhelminalaan en Victorialaan herinneren nog aan deze tijd.

 
Oprichting
 
Een groepje sportieve Vughtenaren zag het wel zitten om zelf een eigen Vughtse voetbalclub op te richten. De oprichting vond plaats in café ‘De Valk’ op de hoek van het Marktveld en de Dorpsstraat (nu de winkel van Marinus). Daar zaten de sportievelingen Arie en Harrie van Leusden, Fick en Eugène Goossens, Henk Brandenburg, Gerard de Kort en Gerard Hessels samen een borreltje te drinken, waarschijnlijk nadat zij de Hoogmis in de tegenovergelegen Petruskerk hadden bijgewoond. Zij wilden wel georganiseerd gaan voetballen, dus werd op zondag 10 mei 1931 ‘De Zwaluw’ opgericht. Gerard Hessels werd de eerste voorzitter van de club.


 
Oorlogsjaren
 
Successen bleven niet uit. In drie jaar tijd werden maar liefst drie kampioenschappen gevierd, In de oorlogsjaren ging het voetballen gewoon door. De bezetter streefde naar eenheid, ook in de sport en daarom kwam er op 11 juni 1940 een samenwerking tot stand tussen de N.V.B. (De K van Koninklijk was in die tijd verboden) en de R.K.V.B. (Rooms Katholieke Voetbalbond). Omdat men overal zuinig op moest zijn, liet de Voetbalbond de verplichting vervallen om elke wedstrijd met een nieuwe bal te beginnen.
 
Fusie tussen Zwaluw en V.F.C.
 
5 juli 1942 zou een belangrijke dag worden in de geschiedenis van de vereniging. Gebrek aan mankracht en materiaal dwong het bestuur van Zwaluw tot samenwerking met zustervereniging V.F.C. Op deze dag werd tijdens een speciale ledenvergadering besloten om tot fusie over te gaan. Dit besluit werd op 12 juli van hetzelfde jaar bekrachtigd door beide verenigingen. V.F.C. was al in 1927 opgericht en dus vier jaar ouder dan Zwaluw. Het is daarom opmerkelijk dat 10 mei 1931 altijd als oprichtingsdatum van Zwaluw V.F.C. is aangehouden.V.F.C. had als thuishonk café ‘De Klok’ van Peer van Helmond. Volgens de overlevering was V.F.C. een vereniging van ‘de gewone man’. En Zwaluw van de middenstanders. Zwaluw V.F.C. heeft altijd een goede mix gekend tussen hand- en hoofdwerkers.

 
Clubgebouw
 
Ook kort na de oorlog (in 1947) moest het bestuur elk dubbeltje omdraaien. Toch wilde men een clubgebouw bouwen dat voorzien was van stromend water. Om aan geld te komen, heeft men toen zelfs geprobeerd om van Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Bernard een bijdrage te krijgen. Dit ging niet door. Maar het gebouwtje kwam er toch. Dankzij de steun van de beschermheer (hoofdsponsor zouden we nu zeggen) de heer Meuris kon op 27 augustus 1947 mevrouw Meuris de eerste steen leggen. Vele leden hebben dag en nacht aan het gebouwtje gewerkt en op 12 oktober 1947 kon het clubgebouw feestelijk worden geopend door de voorzitter van de K.N.V.B., de vermaarde Karel Lotsy.

 
Accommodatieproblemen
 
In het seizoen 1952-1953 kreeg men geweldige problemen met de accommodatie achter ‘Van Ouds Gansoyen’. De velden bevonden zich in een zodanig slechte staat dat men vaak moest uitwijken naar een terrein aan de Kampdijklaan.Na moeizaam overleg met de gemeente kreeg het bestuur het voor elkaar om op ‘Ons Buiten’ bij MOP de gaan spelen. Veel ‘Moppers’ zagen de komst van de voetballers niet zitten. Een van hen verklaarde zelfs: “Het terrein is besmet als de Zwaluw er speelt”. Een opmerking die destijds enige stof deed opwaaien.

 
Zilver
 
In 1956 werd het 25-jarig jubileum uitbundig gevierd. Het waren 25 turbulente jaren geweest. Na de crisisjaren ‘armoeide’ de vereniging door de oorlogsjaren heen en bouwde intussen een goede naam op met gewaardeerde spelers als Ellis Dalderop en Toon(tje) Boers. Toch moesten de Vughtse voetballiefhebbers tot het seizoen 1961-1962 wachten op het allereerste kampioenschap in de vierde klasse. 
40-jarig bestaan
 
De belangstelling voor de vereniging was intussen in Vught bijzonder groot en het ledenaantal groeide dan ook snel naar het ongekend hoge aantal van 399. Het 40-jarig bestaan van de vereniging werd op 8 mei 1971 gevierd met een sport- en spelletjesdag voor de pupillen en een onderling toernooi voor de B- en C-junioren. De feestavond werd gehouden in de zaal van Willy Winkens aan de Kampdijklaan.

Download het jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum 
Plannen voor bouw clubhuis
 
In het seizoen 1971-1972 namen de plannen voor de bouw van een clubhuis vastere vormen aan. Onder leiding van de gedreven voorzitter Harrie Wagemakers realiseerde de bouwcommissie een eigen clubhuis op het sportpark ‘de Heun’. De samenwerking met de gemeente voor de bouw van dit clubhuis verliep moeizaam, omdat er toen al gesproken werd over een verplaatsing van de vereniging naar een te realiseren Sportpark op Bergenshuizen. Pas twintig jaar later zou dit ook daadwerkelijk gebeuren. 
Jeugdafdeling
 
De jeugdafdeling van Zwaluw V.F.C. kwam in de zestiger jaren onder leiding van Broeder Fernando tot grote bloei. Veel goede voetballers zijn in de jeugdafdeling van Zwaluw V.F.C. opgeleid. Hans Gillhaus en Jos van Herpen presteerden op hoog niveau bij respectievelijk P.S.V. en Feijenoord. Hans Gillhaus won met P.S.V. zelfs de Europacup en nam als speler van het Nederlands elftal eenmaal deel aan het toernooi om het Wereldkampioenschap Voetbal.

 
Gouden jubileum
 
Het gouden Jubileum werd in mei 1981 uitbundig gevierd in een op het sportpark ‘de Heun’ geplaatste feesttent. Het speciaal hiervoor samengestelde feestcomité organiseerde onder leiding van Jan Mangé diverse activiteiten. Het hoogtepunt was een reünie, waarop veel oud-voetballers en Zwaluwcoryfeeën zoals Bèr van der Heijden, Piet van de Westelaken, Harrie van Vugt en Rien van Bakel aangename herinneringen met elkaar ophaalden.

Download het jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum


 
60-jarige jubileum

In 1971 werd het 60-jarige jubileum gevierd. Rein Postema heeft daar in die tijd een mooi boekje voor gemaakt, wat gelukkig nog bewaard is gebleven.

Download het jubileumboek ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum


 
Succesjaren
 
Na kampioenschappen in 1972 in de derde klasse en in 1988 in de vierde klasse waren de voetbalseizoenen van 1994-1999 de meest succesvolle ooit. Het eerste elftal promoveerde in die tijd van de vierde naar de eerste klasse en verbleef een aantal jaren in de hoogste regionen. Ook vonden in deze periode veel veranderingen plaats. De vereniging was in 1991 inmiddels verhuisd naar sportpark ‘Bergenshuizen’, met het gezellige Zwaluwnest als thuisbasis.

 
75-jarig jubileum

In 2006 werd op grootse wijze het 75-jarig bestaan gevierd. Het feestcomité, toen onder de leiding van Berry van de Water, had een weergaloos feestprogramma in elkaar getimmerd. De feestweek werd op 26 mei geopend met een receptie, waarbij de ereleden Peter Beset en Rein Postema Koninklijk werden onderscheiden onder het toeziend oog van onder andere de ereleden Wim de Rouw, Stef Toenbreker, Bert van Santvoort en Bert Wisman.

Download het jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum


 
80-jarige jubileum

In 2011 werd op bescheiden wijze het 80-jarige jubileum van de club gevierd. Het meubilair van de kantine viel in die tijd na 20 jaar trouwe dienst haast uit elkaar. Peter Beset had het idee om daar een actie voor te houden. De horeca meubelexperts Anno de Loos en Wim Bloks werden erbij betrokken en ook de Zwaluwiconen Toon Boers en Harrie van Vugt werden opgetrommeld om zoveel mogelijk sponsorgelden binnen te halen. De actie slaagde en het mooie meubilair in de kantine is daar het bewijs van.


 
Groei
 
De jaren hierna bleef de vereniging gestaag groeien, mede door de aanloop van veel jonge spelers. Ook zagen we in de loop der jaren steeds meer meiden bij Zwaluw V.F.C. rondlopen. In totaal spelen er op dit moment (febr 2016) 59 jeugdteams, 9 seniorenteams en 72 mini's bij onze club. Door deze aanwas telt de vereniging bijna 1.200 leden en wordt zij gerund door ongeveer 250 vrijwilligers, die daar het hele jaar door de handen vol aan hebben. In 2010 is met medewerking van de gemeente Vught een prachtig kunstgrasveld aangelegd. Een uitkomst bij barre weersomstandigheden, want zelfs bij aanhoudende regenval kan hier prima op getraind en gespeeld worden.
 
Toekomst

De komende jaren zien we vol optimisme tegemoet. Zwaluw V.F.C. is een vereniging met een zeer positief imago in Vught en omgeving. Andere clubs zien ons altijd graag komen en dat willen we natuurlijk zo houden!